Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
Dražba odročena!!!! - 228EX25/18-Elektronická dražba rodinného domu s pozemkem o výměře 197 m2 v Praze, Střížkov
Katastrální území:
Cena:
Povinný:
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
00. 00. 0000
Místo dražby:
Další podmínky:
pohledávka oprávněného včetně příslušenství a nákladů exekuce byla téměř uhrazena