Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
228EX1839/16-Elektronická dražba ideální 1/2 rodinného domu s pozemky o výměře 469 m2 v obci Opařany, okres Tábor
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 838.000,00 Kč
Povinný:
Michal Hořejší
Datum prohlídky:
00. 00. 0000
Termín dražby:
15. 09. 2022
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Dražba se koná od 11:30 do 13:30 hodin, dražební jistota 200.000,00 Kč, číslo účtu 130208707/0300, VS 183916, SS r.č./IČ