Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
228EX1904/16-Opakovaná elektronická dražba (5. dražba) pozemků o celkové výměře 11.765 m2 + příslušenství v Litvínově
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 3,992.577,00 Kč
Povinný:
JEMAPOL s.r.o.
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
15. 09. 2022
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Dražba se koná od 12:00 do 14:00 hodin, dražební jistota 450.000,00 Kč, číslo účtu 130208707/0300, VS 190416, SS r.č./IČ