Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
228EX23/21-Elektronická dražba družstevního podílu, se kterým je spojeno právo užívat bytovou jednotku č. 31 o dispozici 2+1 a podílu ve výši cca 1/85 na společných částech budovy č.p. 302/2 a pozemku parc. č. 209/3, 523/224, 523/775, 523/776 v obci Praha
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání2,680.000,00 Kč
Povinný:
Datum prohlídky:
00. 00. 0000
Termín dražby:
15. 09. 2022
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Dražba se koná od 11:00 do 13:00 hodin, dražební jistota 400.000,00 Kč, číslo účtu 130208707/0300, VS 2321, SS r.č./IČ