Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
228Ddr2/2019-Elektronická dražba podílu ideální 1/2 administrativního objektu s pozemky o celkové výměře 1.037 m2 v Ústí nad Labem
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 3,860.000 Kč
Povinný:
Bohumi Vaněček
Datum prohlídky:
00. 00. 0000
Termín dražby:
15. 09. 2022
Místo dražby:
https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=61128
Další podmínky:
Dražba se koná od 12:30 do 14:30 hodin, dražební jistota 100.000,00 Kč, číslo účtu 130208707/0300, VS 22019, SS r.č./IČ