Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
228EXDdr2/2019-Elektronická dražba podílu ideální 1/2 administrativního objektu s pozemky o celkové výměře 1.037 m2 v Ústí nad Labem
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 3,860.000,00 Kč
Povinný:
Bohumil Vaněček
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
25. 05. 2022
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 12:00 hodin, dražební jistota 100.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 22019, SS r.č./IČ