Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
ZRUŠENÁ dražba (zaplaceno) - 228EX1834/08-Opakovaná elektronická dražba podílu ideálná 1/2 zahrady o výměře 306 m2 v Kutné Hoře
Katastrální území:
Cena:
Povinný:
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
. .
Místo dražby:
Další podmínky: