Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
228EX2819/08-Opakovaná elektronická dražba zemědělské stavby v obci Seč, okr. Ústí nad Orlicí
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 150.000,00 Kč
Povinný:
Oldřich Kolouch
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
07. 10. 2021
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 12:00 hodin, dražební jistota 35.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 281908, SS r.č./IČ