Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
228EX1834/08-Opakovaná elektronická dražba podílu ideálná 1/2 zahrady o výměře 306 m2 v Kutné Hoře
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 120.000,00 Kč
Povinný:
Miloslav Pospíšil
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
07. 10. 2021
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 11:30 hodin, dražební jistota 30.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 183408, SS r.č./IČ