Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
228EX1375/04-Opakovaná elektronická dražba podílu ideální 1/2 pozemků o výměře 731 m2 v obci Lukavice, okr. Chrudim
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 22.500,00 Kč
Povinný:
Marie Schinzelová
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
07. 10. 2021
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 11:00 hodin, dražební jistota 7000.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 137504, SS r.č./IČ