Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
228EX1269/08-Opakovaná elektronická dražba rodinného domu s pozemkem o výměře 207 m2 v obci Stříbrnice, okr. Uherské Hradiště
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 70.000,00 Kč
Povinný:
Milan Danko
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
07. 10. 2021
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 10:30 hodin, dražební jistota 17.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 126908, SS r.č./IČ