Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
228EX1904/16-Opakovaná elektronická dražba pozemků o celkové výměře 11.765 m2 + příslušenství v Litvínově
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 5,988.865,00 Kč
Povinný:
JEMAPOL s.r.o.,
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
23. 09. 2021
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 10:30 hodin, dražební jistota 500.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 190416, SS r.č./IČ