Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
228EX1493/15-Elektronická dražba orné půdy (Podle platného územního plánu je pozemek určený jako plocha pro bydlení) o výměře 624 m2 v obci Osek, okres Strakonice
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 476.667,00 Kč
Povinný:
BENSON PROPERTY GROUP s.r.o. v likvidaci
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
23. 09. 2021
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 12:30 hodin, dražební jistota 100.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 149315, SS r.č./IČ