Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
228EX2949/12-Elektronická dražba spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemků (podle platného územního plánu jsou pozemky regulovány jako plocha pro bydlení) o celkové výměře 967 m2 v obci Horní Planá, okr. Český Krumlov
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 310.000,00 Kč
Povinný:
Tomáš Zela
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
23. 09. 2021
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 12:00 hodin, dražební jistota 80.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 294912, SS r.č./IČ