2.3.2021 - Do uvolněného Exekutorského úřadu Praha 7,
JUDr. Vladimíra Plášila, LL.M. byl jmenován nový soudní exekutor Mgr. Bc. Hana Kaufmanová Plášilová
.
IDDS : cswtkc2
Evidenční číslo exekutora: 228 
 
 
Provozní informace:
Z důvodů technických oprav objektu sídla Exekutorského úřadu pro Prahu 7 bude v období od 18.3.2024 do 5.4.2024 Exekutorský úřad pro Prahu 7, Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 pro veřejnost uzavřen.